Recensie Het oerparadijs van de jager-verzamelaar

 

NBD Biblion maart 2019

 

 

Een origineel en helder betoog dat verband legt tussen de opkomst van het patriarchaat, de invloed van het christendom en de daardoor ontstane grootschaligheid van de landbouw. Dit in tegenstelling tot het prehistorische matriarchaat en het respect voor natuur en milieu. De schrijfster pleit voor meer inzicht in de ecologische problemen en herstel van kleinschaligheid, en het terugdringen van negatieve religieuze en politieke invloeden, die zorgen voor expansieve groei in plaats van een duurzame toekomst. De schrijfster is boerin en zet zich al jaren in voor ecologische landbouw. Ze verwijst naar de positie en invloed van vrouwen in de landbouwgemeenschappen, onder anderen in Ladakh. Geschikt materiaal voor ieder die belangstelling heeft voor ecologische landbouw en vrouwengeschiedenis. Het boek bevat een begrippenlijst, eindnoten, een bijlage met tijdsindeling, verantwoording en een lijst van afbeeldingen.

Els Willems

 

 

 




Recensies Tussen aardappels en aardolie:


NBD Biblion januari 2015
Nina, getrouwd en moeder van twee jonge kinderen, heeft in toenemende mate last van het misbruik door een broer toen ze elf was. Haar strijd om begrip en erkenning van wat haar is overkomen, leidt ertoe dat haar familie haar buitensluit. Haar echtgenoot, een hardwerkende boer met zijn eigen beladen familiegeschiedenis, steunt haar slechts ten dele. Debuutroman van een wat oudere auteur (1957), die over een mooie, beeldende schrijfstijl beschikt. Ze is op haar sterkst in de beschrijvingen van het leven op een landbouwbedrijf in de polder, wat niet zo gek is: de auteur is een ex-boerin uit de Noordoostpolder. Ook de starheid die sommige gezinsrelaties eigen is, komt goed uit de verf. Minder sterk zijn de flashbacks naar de jeugd van Nina en haar streven naar biologische landbouw, een thema dat nogal plompverloren in het boek opduikt, net als andere subthemaatjes. Ofschoon het verhaal gesitueerd is op het platteland en het boerenleven een belangrijke rol speelt, doet de beschrijving streek- of boerenroman dit boek tekort. Voor een breed vrouwelijk publiek. Normale druk.


 


Boer zoekt vrouw magazine jaargang 2, nummer 1
Boer zoekt vrouw magazine jaargang 2, nummer 1

Rubriek Publicaties in DowntoEarthmagazine december 2014
Rubriek Publicaties in DowntoEarthmagazine december 2014