Tussen aardappels en aardolie

Over seksueel misbruik is al veel geschreven. De vraag die mij desondanks jarenlang heeft beziggehouden is natuurlijk: waarom gebeurd zoiets? Maar ook hoe voorkom je dat misbruik je verdere leven blijft beheersen? Toen ik als jong volwassene ontdekte dat mijn ontwikkeling was verstoord door ongewenste intimiteiten in mijn vroege puberjaren, voelde ik me zowel beklemd als opgelucht. Want ‘hoe leg ik dit uit?’ maar ook ‘nu heb ik eindelijk dé oorzaak voor mijn onbegrijpelijke klachten’.

Na die eerste hoopvolle ontdekking bleek de verwerking zeer complex. Als je jarenlang uit lijfsbehoud over je gevoel heen leeft, over je grenzen gaat, dan ontstaat er een vacuüm, een leegte waar geen woorden voor zijn. En hoe langer zoiets duurt, hoe moeilijker het is om het gehele verhaal te overzien en precies te verwoorden. Zoveel factoren die ik eerst moest begrijpen want behalve dader/slachtoffer is er de gezinscultuur, zijn er familiepatronen en dat geheel staat weer onder druk van de maatschappij, van de kerk en de staat.

Die complexiteit heb ik geprobeerd te verwerken in mijn roman. Daarom ben ik blij met de vele positieve reacties van lieve lezers. Zoals ‘prettig en vlot leesbaar’, ‘fijn die korte hoofdstukken’, ‘moedig en dapper om dit te schrijven’, ‘best verdrietig zo star en onvrij als die families zijn’, ‘triest zoals de hoofdpersoon jarenlang moet zoeken’ of ‘heftig wat ze allemaal meemaakt’, maar ook ‘heel beeldend, ik ben niet bekend met het boerenleven maar ik had het gevoel er middenin te zitten’, ‘heel herkenbaar, die strijd over biologische voeding/landbouw’ of 'met veel plezier gelezen'.

Heel bemoedigend vind ik deze reacties en voor degenen die zich betrokken voelen bij dit soort processen hoop ik dat ze steun kunnen vinden in deze roman. Dat mijn schrijven bij mag dragen aan het begrip dat iedereen onderdeel is van een machinerie waarin dit misbruik, ook van de aarde, kan gebeuren. En dat we dus ook in staat zijn om dat proces te keren!

Als we niets leren van de (vrouwen)geschiedenis dan herhaalt het zich…

 Reactie schrijven

Commentaren: 0